Ga naar de inhoud

Leren en ontwikkelen lukt alleen in een omgeving waar je je veilig voelt en waar je jezelf kunt zijn. Dat geldt voor leerlingen én voor medewerkers.  Schoolveiligheid gaat over een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen en leerlingenzorg. Onze coördinator sociale veiligheid zorgt ervoor dat alles rondom schoolveiligheid goed wordt geregeld.

In ons tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers en leerlingen scoren we hoog voor veiligheid! Hier zijn we trots op en we zetten ons met elkaar in om dit zo te houden.

Fijne sfeer

In elke situatie kun je kiezen voor een positieve oplossing. Bij ons op school leer je omgaan met emoties, je oefent je sociale vaardigheden en je gaat in discussie over belangrijke onderwerpen zoals vriendschap en pesten. Je wordt je bewust van je eigen denken en doen en leert je verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Ook hebben we duidelijke schoolregels waar we ons aan houden. Zo zorgen we samen voor een fijne sfeer waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt.

Nee tegen pesten

Wij willen op onze school niet dat er gepest wordt. Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig en veilig leef- en leerklimaat. Wij proberen pesten te voorkomen. Als het toch gebeurt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het ophoudt. Als je gepest wordt, helpen we je. Als je pest maken we je duidelijk wat je gedrag doet met een ander. Omgaan met elkaar betekent elkaar respecteren, zowel binnen als buiten de les. Meer informatie over hoe wij met pesten omgaan, staat in ons Pestprotocol.

Mediawijsheid

Informatie opzoeken, filmpjes kijken, foto’s delen, waarschijnlijk gebruik je dagelijks verschillende (sociale) media. Mediawijs zijn betekent dat je dit doet op een verantwoorde manier. Dat gaan wij je leren. Je wordt je bewust van je mediagebruik en online gedrag. Mediawijs zijn betekent ook dat je oog hebt voor privacy en de (online) veiligheid van jezelf en anderen. Iedereen moet zich houden aan de regels in het Social mediaprotocol.

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Probeer het dan eerst op te lossen met de betrokkene, de teamleider of de directeur. Lukt dit niet, dan kun je een beroep doen op de Klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep. De contactpersoon klachtenregeling bij ons op school is mevrouw M. Peperkamp: m.peperkamp@onc.unicoz.nl. Zij helpt zo nodig bij het indienen van een klacht en begeleidt en adviseert bij de te volgen procedure.
Heb je een klacht over seksuele intimidatie, misbruik of geweld? Bel dan het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 31 11.

Vignet Gezonde School

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. We hebben het vignet Gezonde School behaald met het gezondheidsthema ‘welbevinden’. Ook werken we er hard aan om de themacertificaten ‘bewegen en sport’ en ‘voeding’ te ontvangen. We zorgen voor actieve leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. En we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Stap voor stap maken we een gezonde leefstijl op school blijvend en vanzelfsprekend.

Gezonde Schoolkantine

ONC Clauslaan heeft een gezonde schoolkantine. Ook dit jaar hebben we de Gouden Schoolkantine Schaal verdiend. Dit betekent dat minstens 80% van het aanbod bestaat uit gezonde broodjes, groente en fruit. In de kantine wordt gezond kiezen gemakkelijk gemaakt. Water is de logische dorstlesser. Onze kantine voldoet hiermee aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten