Ga naar de inhoud

We werken binnen onze school met onderwijsteams. Een onderwijsteam bestaat uit een kleine groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een groep leerlingen op een unit.

Unicoz onderwijsgroep

Het bestuur van ONC Clauslaan wordt gevormd door de Unicoz onderwijsgroep. Hieronder vallen ook ONC Parkdreef en 24 basisscholen.

Schoolleiding

De directie van ONC Clauslaan bestaat uit de directeur en de adjunct-directeuren. Elk onderwijsteam heeft een eigen teamleider. Directie en teamleiders zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De teamleiders worden ondersteund door de unitcoördinatoren.

Directie

Directeurmw. J. van Beekj.vanbeek@onc.unicoz.nl
Adjunct-directeur dhr. J.A. de Jong j.dejong02@onc.unicoz.nl
Adjunct-directeurdhr. H. Zwarth.zwart@onc.unicoz.nl

Teamleiders

Onderbouw incl. lwoodhr. F.S. Salaf.sala@onc.unicoz.nl
Onderbouw incl. lwoomw. M.M. Vinkm.vink@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijn mw. G. Pultoog.pultoo@onc.unicoz.nl
Techniekdhr. H.J.M. Castelein h.castelein@onc.unicoz.nl
Economie & Ondernemendhr. H.J.M. Castelein h.castelein@onc.unicoz.nl
Mavo incl. onderbouwdhr. E. Kreuninge.kreuning@onc.unicoz.nl

Unitcoördinatoren

Onderbouwdhr. J.I.M. Havenaarj.havenaar@onc.unicoz.nl
Onderbouwdhr. E.C. Hu-a-nge.huang@onc.unicoz.nl
Onderbouwdhr. J. van Leeuwenj.vanleeuwen@onc.unicoz.nl
Onderbouwmw. I. Pijnackeri.pijnacker@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijnmw. C.M. Bouwmanc.bouwman@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijnmw. J. Chedij.chedi@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijnmw. N.M. Hiwatn.hiwat@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijnmw. M.I. Peperkampm.peperkamp@onc.unicoz.nl
Economie & Ondernemendhr. C. Cornegéc.cornege@onc.unicoz.nl
Economie & Ondernemenmw. C.A. Gopiec.gopie@onc.unicoz.nl
Techniekmw. M. Kokm.kok@onc.unicoz.nl
TechniekMw. R. Meijerr.meijer@onc.unicoz.nl
Mavomw. G.C.M. Braafg.braaf@onc.unicoz.nl

Medewerkers

Op zoek naar de contactgegevens van een docent? De e-mailadressen staan in het overzicht medewerkers. Al onze medewerkers zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 079 316 90 42.

Leerlingenraad

Zelf meepraten over allerlei schoolse zaken? Dat kan in de leerlingenraad. Als lid van de leerlingenraad vertegenwoordig je de mening van alle leerlingen op school. Je helpt mee bij de organisatie van activiteiten en adviseert de schoolleiding over zaken die op school leven.
De leerlingenraad komt elke maand bij elkaar om te vergaderen. Wil je ook bij de leerlingenraad of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar mevrouw C. Klapwijk: c.klapwijk@onc.unicoz.nl.

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad zitten medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van ONC Clauslaan en ONC Parkdreef. De MR praat en denkt mee over onderwerpen die voor de school belangrijk zijn. Denk aan de begroting, de vakantieregeling, formatie, lessentabellen, veiligheid en gezondheid. Voor sommige onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dat houdt in dat een beleidsvoornemen pas na positief advies of instemming van de MR ingevoerd kan worden.

De MR komt twaalf keer per jaar bij elkaar: zes keer voor een vergadering met alleen de MR-leden en zes keer voor een overleg met de directies van ONC Clauslaan en ONC Parkdreef. De vergaderingen zijn openbaar.

Ook bij de MR? Tips en vragen? Of een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van de MR via mr@onc.unicoz.nl.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten