Ga naar de inhoud

Ziek

Ben je ziek? Dan melden je ouders/verzorgers je vóór 8.30 uur ziek in Magister. Lukt dit niet, dan kunnen zij mailen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl. Ze mogen ook bellen naar de school: 079 316 90 42. Maar omdat we heel veel telefoontjes krijgen, adviseren we om alleen in hele dringende gevallen ziek te melden via de telefoon.

Ben je langer dan één dag ziek geweest? Dan melden je ouders/verzorgers je beter door een e-mail te sturen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl met hierin de duur van ziekte. Ben je na het weekend nog steeds ziek, dan melden je ouders/verzorgers je opnieuw ziek op maandag vóór 8.30 uur.

Word je onder schooltijd ziek, dan meld je je af bij je mentor of unitcoördinator (onderbouw) of bij je teamleider of unitcoördinator (bovenbouw).

Afwezig

Ben je afwezig omdat je bijvoorbeeld naar de tandarts of huisarts moet? Dan sturen je ouders/verzorgers een e-mail naar verzuimcl@onc.unicoz.nl met hierin de reden en tijd dat je afwezig bent.

Te laat en ongeoorloofd verzuim

Kom je te laat? Haal dan bij de receptie een toegangsbewijs voor de les. Om het te laat komen te beperken, staat hier een maatregel tegenover. Dit wordt op jouw unit geregeld. 
Als je zonder (ziek)melding afwezig bent, dan nemen we contact op met je ouders/verzorgers. Ben je vaak afwezig zonder geldige regel? Dan informeren we de ambtenaar leerplicht. Meer informatie lees je in ons Protocol ongeoorloofd verzuim.

Extra verlof

In bijzondere gevallen kun je extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, begrafenis of verhuizing. Je ouders/verzorgers moeten hiervoor het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden invullen. Pas als de verlofaanvraag is goedgekeurd, mag je de betreffende dag(en) missen.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten