Ga naar de inhoud

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs en de school. We bekijken met ons hele onderwijsteam steeds wat er goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Onze docenten blijven zich professioneel ontwikkelen.

Regelmatig houden we tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. De resultaten hiervan kun je terugvinden op de website van Scholen op de kaart. Op deze site staat nog veel meer informatie, bijvoorbeeld over de waardering en inspectie van onze school.

Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe we de komende jaren verder bouwen aan de kwaliteit van onze school. Lees hier het hele Schoolplan voor 2023-2027.

Onze examenresultaten

We zijn ontzettend trots op al onze leerlingen die hun diploma hebben gehaald. Onze slagingspercentages van 2024 zijn:

  • Mavo (theoretische leerweg): 93%
  • Kaderberoepsgerichte leerweg: 94%
  • Basisberoepsgerichte leerweg: 98%
  • Leerwerktraject: 100%

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten