Ga naar de inhoud

We willen dat jij het beste uit jezelf haalt. Dat kan alleen als je je prettig en veilig voelt. Daarom begeleiden we je goed. Heb je extra hulp nodig? Wij zorgen ervoor dat jij de hulp krijgt die je nodig hebt. Je vakdocenten en je mentor zijn er voor je. Daarnaast hebben we een deskundig en betrokken zorgteam. We hebben regelmatig contact met je ouders/verzorgers. Als het goed gaat en als het wat minder gaat. Want onderwijs maken we samen.

Mentor

Je hebt een eigen mentor die jou het hele schooljaar begeleidt. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. Met je mentor bespreek je hoe het met je gaat. Wat gaat goed, waar kun je verbeteren en hoe pak je dat aan? Je start elke dag met je mentor en je eigen groep op je vaste plek. Je mentor helpt ook met het aanleren van allerlei sociale vaardigheden en studievaardigheden zoals: hoe ga je met elkaar om en hoe kun je het beste leren?

Persoonlijk ontwikkelplan

In je persoonlijk ontwikkelplan leg je al je ervaringen vast. Je geeft antwoord op vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken? We bespreken regelmatig samen hoe het met je doelen gaat.

Dyslexie en dyscalculie

Heb jij dyslexie of dyscalculie? Samen met jou bekijken we welke hulpmiddelen je nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld extra tijd zijn bij proefwerken, een voorleesprogramma op je Chromebook of tijdsverlenging bij het centraal examen. Je hebt hiervoor wel een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring nodig.

Taalplus

Wil je een niveau hoger doen maar lukt dat niet vanwege een taalachterstand? Dan kun je meedoen met Taalplus. Taalplus is een programma in leerjaar 1 met extra aandacht voor taal. Je volgt dus gewoon het eerste jaar van de middelbare school, maar krijgt hierbij taalondersteuning. Je basisschool meldt je aan voor Taalplus.

Huiswerkbegeleiding en steunlessen

Veel huiswerk maak je al op school, tijdens de lessen. Je kunt dan meteen al je vragen stellen. Vind je een bepaald vak moeilijk? Loop je achter of heb je extra uitleg nodig? Je kunt bij je docent aangeven welke hulp je kunt gebruiken. We zijn elke dag tot 16.30 uur op school om je te helpen. In de onderbouw heb je een ondersteuningsuur, het O-uur, op je rooster staan.

Faalangsttraining en sovatraining

Ben je bang dat je niet kunt voldoen aan verwachtingen? Word je vaak zo zenuwachtig voor een toets of examen dat je onder je niveau presteert? Met onze faalangsttraining helpen we je hiermee om te gaan. Ben je verlegen of heb je weinig zelfvertrouwen? Of vind je het juist moeilijk om je aan regels te houden en word je bijvoorbeeld snel boos? Dan kun je met een training je sociale vaardigheden leren versterken.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Al vanaf leerjaar 1 helpen we je bij de belangrijke keuzes voor jouw toekomst. Welk profiel kies ik? Welke vakken horen daarbij? Welke vervolgopleidingen zijn er mogelijk? In klas 1 en 2 ga je regelmatig op bezoek in de bovenbouw om kennis te maken met de verschillende profielen. In de bovenbouw doe je binnen of buiten school ervaring op. Denk aan praktijklessen, bedrijfsbezoeken, stages, gesprekken met vakmensen, opleidingenmarkten en meeloopdagen. Onze decaan en LOB-mentor praten met jou over je keuzes. Door alle ervaringen en loopbaangesprekken kom je erachter wat je leuk vindt, wat je goed kunt, welk soort werk bij je past en hoe je je doel kunt bereiken.
Heb je vragen over vervolgopleidingen of je vakkenpakket? Stuur dan een e-mail naar onze decaan, mevrouw S. Dekker: s.dekker@onc.unicoz.nl.

Schoolmaatschappelijk werk en schoolpsycholoog

Heb je problemen of zorgen die je niet met je mentor kunt oplossen? Voel je je bijvoorbeeld vaak somber of heb je een moeilijke thuissituatie? Dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker, mevrouw F. Koegler-Ernst: f.koegler@jeugdformaat.nl. Meestal zijn een paar gesprekken genoeg om je weer op weg te helpen. Heb je meer hulp nodig, dan zorgen we daarvoor. Je kunt zelf contact opnemen of dit vragen aan je mentor. Onze schoolpsycholoog is mevrouw T.A. Zijlstra: t.zijlstra@onc.unicoz.nl. Zij adviseert en helpt ons team.

Zorg Advies Team (ZAT)

Soms is het nodig om een probleem in ons Zorg Advies Team (ZAT) te bespreken. Het ZAT bestaat uit onze zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werk, Jeugd- en Gezinshulp, de begeleiders onderwijs en zorg, de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar en de teamleider of unitcoördinator. Samen met jou en je ouders/verzorgers denken we na over welke hulp voor jou passend is en of deze op school of buiten school gegeven kan worden.
Neem voor meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden contact op met onze zorgcoördinatoren: mevrouw S. Bholasing: s.bholasingh@onc.unicoz.nl of mevrouw P.A.M. Lenaerts: p.lenaerts@onc.unicoz.nl.

Passend onderwijs

ONC Clauslaan maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. De scholen binnen dit verband hebben afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden als dat nodig is. Hoe ONC Clauslaan deze ondersteuning invult, staat in ons Schoolondersteuningsprofiel.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten