Ga naar de inhoud

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben ons onderwijsprogramma daarom verrijkt, bijvoorbeeld met culturele en sportieve activiteiten. Elke middelbare school krijgt jaarlijks een bedrag van de overheid waarvan alle kosten moeten worden betaald. Helaas is dit bedrag niet genoeg om alle extra’s mogelijk te maken.

Daarom vragen we van u een ouderbijdrage van € 80,-. Deze bijdrage gebruiken we bijvoorbeeld voor het beheer van de fietsenstalling, de leerlingenongevallenverzekering, feesten en vieringen en sportdagen. Per gezin hoeft u voor maximaal twee kinderen ouderbijdrage te betalen. Het maakt niet uit of zij op ONC Clauslaan of ONC Parkdreef zitten.

Naast de ouderbijdrage van € 80,- vragen wij een bijdrage voor de kosten van andere activiteiten zoals een werkweek, excursie, museumbezoek en buitenlandse reizen. Ook deze kosten zijn vrijwillig.

Het is fijn als iedereen meebetaalt. Mocht u niet kunnen betalen, dan kan uw kind uiteraard altijd onderwijs volgen en deelnemen aan activiteiten. Wel is het zo dat als veel ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage niet betalen, we kunnen besluiten om bepaalde activiteiten niet door te laten gaan. De kosten worden dan te hoog voor de school. In het Overzicht ouderbijdragen 2023-2024 vindt u alle ouderbijdragen per leerjaar.

Betalen met WIS Collect

U kunt de ouderbijdrage online betalen via WIS Collect. U ontvangt van ons hiervoor een e-mail met een betaallink. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks de rekening betalen. U kunt aangeven voor welke onderdelen u wilt betalen en of u in termijnen wilt betalen. Dit instructiefilmpje van WIS Collect legt uit hoe het werkt.

Schoolboeken

De school betaalt de kosten van de (werk)boeken. U moet zelf de boeken bestellen via Iddink. U ontvangt voorafgaand aan het schooljaar meer informatie. Alle boeken worden thuis bezorgd. We gaan ervan uit dat uw kind zorgvuldig met de boeken omgaat. Als een boek beschadigd raakt of kwijt is, krijgt u hiervoor aan het eind van het jaar een rekening.

Leermiddelen

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst met de andere leermiddelen die uw kind nodig heeft en die u zelf moet kopen. Denk hierbij aan een rekenmachine, schriften en tekenmateriaal. Voor de sectoren in de bovenbouw heeft uw kind specifieke leermiddelen nodig. Uw kind ontvangt deze middelen via school. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. Voor aanvang van het schooljaar ontvangt u hierover meer informatie.

Chromebook

U kunt via The Rent Company een Chromebook kopen of zelf een Chromebook (of laptop) kopen bij een andere computerzaak. Lees hier meer informatie over de Chromebook op ONC Clauslaan.

Kindgebonden budget en Stichting Leergeld

Heeft u moeite om de schoolkosten te betalen, dan kunt u misschien financiële ondersteuning krijgen. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Alles over het kindgebonden budget staat op www.belastingdienst.nl.
Ook willen we u wijzen op Stichting Leergeld. Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Meer informatie over Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten