Ga naar de inhoud

Duidelijke regels

We willen dat jij je bij ons op school prettig en veilig voelt. Dat kan niet zonder duidelijke regels. Samen met onze leerlingen uit de leerlingenraad hebben we schoolregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Verder hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen en houden we samen de school netjes.

Belangrijke regels zijn:

 • Je volgt alle lessen en neemt deel aan de excursies.
 • Je zorgt dat je op tijd bent.
 • Je hebt altijd je schoolpas bij je.
 • Je gebruikt je telefoon alleen in de door school aangewezen ruimten en in de lessen op aanwijzing van je docent. Verder berg je je telefoon op in je garderobekastje.
 • Je houdt je aan de regels in het Protocol social media.
 • Je maakt geen filmpjes van situaties die leerlingen of medewerkers kunnen schaden.
 • Je draagt op de unit geen jas of hoofddeksels (met uitzondering van hoofddeksels in geval van een medische of religieuze reden). Je bergt deze op in je garderobekastje.
 • Alle kleding die als aanstootgevend beschouwd kan worden, is verboden. Bijvoorbeeld te blote kleding en kleding met teksten die beledigend of aanstootgevend zijn.
 • Als je je mobiel, jas of hoofddeksel niet in je garderobekastje opbergt, is de school niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal.
 • Eten, drinken en kauwgum kauwen is niet toegestaan tijdens de lessen.
 • Tijdens de praktijklessen en de lessen l.o. draag je de verplichte kleding. Je draagt geen accesoires die de veiligheid of hygiëne in gevaar brengen. Dus bijvoorbeeld geen sieraden tijdens de sportlessen.
 • Tijdens tussenuren en in de pauzes blijf je niet in de gangen of trappenhuizen.
 • Als je van de unit wordt gestuurd, meld je je bij de teamleider of unitcoördinator.
 • Je gebruikt de lift alleen als je hiervoor een liftpasje hebt.
 • Je rijdt niet op een brommer of scooter met ingeschakelde motor op het schoolterrein.
 • Je rookt niet in het schoolgebouw, op het schoolterrein en voor de ingangen van het schoolterrein.
 • We zijn een alcohol- en drugsvrije school. We kunnen hierop controleren. Onder drugsgebruik verstaan we ook het gebruik van snus. Als je drugs verhandelt of uitdeelt, word je van school verwijderd.
 • Je hebt geen vuur- of steekwapens of andere voorwerpen waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht aan anderen bij je.
 • Je hebt geen vuurwerk bij je.

Leerlingenstatuut

In ons leerlingenstatuut staat precies wat je rechten en plichten zijn. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut. 

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten