• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
 • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
 • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
 • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
 • Mentor Mentor
 • SeeYou na school SeeYou na school

Schoolregels

Er komen dagelijks heel veel leerlingen bij ons op school. Het is daarom goed om te weten welke regels er gelden. Samen met onze leerlingen die in de leerlingenraad zitten, stellen we de schoolregels op.

Alle regels worden elk jaar aan de leerlingen bekend gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen deze regels kent.

Belangrijke regels zijn bijvoorbeeld:

 • Je volgt alle lessen en neemt deel aan de excursies.
 • Je zorgt dat je op tijd bent.
 • Je hebt altijd je schoolpas bij je.
 • Je gebruikt geen mobieltje e.d. en draagt geen jas of pet op de unit. Je bergt deze spullen op in je garderobekastje. Als je deze spullen, zoals je mobieltje, niet in je garderobekastje opbergt en bijvoorbeeld afgeeft bij de docent, is de school niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal.
 • Je eet en drinkt niet tijdens de lessen en in de gangen en je kauwt geen kauwgum tijdens de lessen.
 • Tijdens de sportlessen draag je geen sieraden.
 • Tijdens tussenuren en in de pauzes blijf je niet in de gangen of trappenhuizen.
 • Als je van de unit wordt gestuurd, meld je je bij de teamleider.
 • We zijn een alcohol- en drugsvrije school. We kunnen hierop controleren. Als je drugs verhandelt of uitdeelt, word je van school verwijderd.
 • Je gebruikt de lift alleen als je hiervoor een liftpasje hebt.
 • Je rijdt niet op een brommer of scooter met ingeschakelde motor op het schoolterrein.
 • Je hebt geen vuurwerk bij je.

Verder geldt uiteraard dat iedereen respect heeft voor elkaar en voor elkaars materialen en dat we samen de school netjes houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut. 

Leerlingenstatuut

Schorsen en verwijderen

Als er sprake is van ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij ertoe besluiten om een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

Protocol schorsen en verwijderen van een leerling