• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Chromebook

Naast allerlei moderne leermiddelen, werken de leerlingen van leerjaar 1 met ingang van schooljaar 2016/2017 met een eigen Chromebook. (Hogere leerjaren nog met andere devices.)

Hierop staat veel lesmateriaal, zoals werkkaarten, opdrachten en de agenda. Alle leerlingen kunnen inloggen in de elektronische leeromgeving. Zij krijgen hiervoor een toegangscode. 

We kiezen voor de Chromebook om onze leerlingen op deze manier volop te laten profiteren van de didactische meerwaarde die de digitale methodes bieden. Leerlingen leren het beste als zij uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Met de Chromebook kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Bovendien sluit het leren met de Chromebook aan bij de belevingswereld van jongeren. Lessen zijn afwisselender doordat je veel verschillende leermiddelen kunt inzetten. Bijvoorbeeld films en animaties en het zoeken van informatie op internet.

Het gebruik van de Chromebook is een belangrijk hulpmiddel maar het vervangt de docent niet. Het contact tussen docenten en leerlingen is van wezenlijk belang.

Wij gaan ervan uit dat leerlingen het onderwijs volgen met een Chromebook. Voor vragen met betrekking tot een ander device (laptop of tablet) verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de teamleider onderbouw. 

Mocht uw zoon/dochter gebruik willen maken van Kurzweil, neemt u dan eerst contact op met de teamleider onderbouw.

Bestellen nieuw chromebook

Voor het schooljaar 2019-2020 kunt u de Chromebook bestellen via deze link.
U kunt hier de voorlichtingspresentatie van The Rent Company bekijken.

Chromebook en dyslexie

Heeft u behoefte aan een ander device dan de Chromebook omdat uw zoon/dochter dyslexie heeft en gebruikmaakt van Kurzweil? Neem dan contact op met de ICT-coördinator, de heer Zwart: h.zwart@onc.unicoz.nl met een 'cc' naar de teamleiders onderbouw:
de heer J. Hartmann: j.hartmann@onc.unicoz.nl
mevrouw Vink: m.vink@onc.unicoz.nl en
de heer E. Kreuning: e.kreuning@onc.unicoz.nl.

Serviceloket My Digital Schoolbook en The Rent Company

Bij problemen met de laptop/Chromebook kunnen leerlingen zich op dinsdag of vrijdag tussen 9.00 - 10.00 uur melden bij mevrouw Zytkiewicz. Zij is aanwezig bij de balie op de afdeling Economie & Ondernemen.

Leerlingen moeten van tevoren het probleem aanmelden:

De laptop/Chromebook kan vervolgens ingeleverd worden bij mevrouw Zytkiewicz en zij geeft (zo nodig) een leenexemplaar mee aan de leerling. Leerling/ouder ontvangt bericht per e-mail wanneer de laptop/Chromebook weer opgehaald kan worden.

Zijn er vragen? Bel dan naar de klantenservice of mail naar de helpdesk:

FAQ Chromebooks
Protocol EIC en sociale media
Meer informatie over de Chromebooks