• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Chromebook

Naast allerlei moderne leermiddelen, werken de leerlingen met een eigen Chromebook. Hierop staat veel lesmateriaal, zoals werkkaarten, opdrachten en de agenda. Alle leerlingen kunnen inloggen in de elektronische leeromgeving. Zij krijgen hiervoor een toegangscode. 

We kiezen voor de Chromebook om onze leerlingen op deze manier volop te laten profiteren van de didactische meerwaarde die de digitale methodes bieden. Leerlingen leren het beste als zij uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Met de Chromebook kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Bovendien sluit het leren met de Chromebook aan bij de belevingswereld van jongeren. Lessen zijn afwisselender doordat je veel verschillende leermiddelen kunt inzetten. Bijvoorbeeld films en animaties en het zoeken van informatie op internet.

Het gebruik van de Chromebook is een belangrijk hulpmiddel maar het vervangt de docent niet. Het contact tussen docenten en leerlingen is van wezenlijk belang.

Bestellen nieuw chromebook

Voor het schooljaar 2021-2022 kunt u de Chromebook bestellen via deze link
U kunt hier de livestream van 3 juni 2021 terugkijken. Daarin vindt u alle informatie over het bestellen van de chromebook, inclusief een presentatie van The Rent Company.

Chromebook en dyslexie

Heeft u behoefte aan een ander device dan de Chromebook omdat uw zoon/dochter dyslexie heeft en gebruikmaakt van Kurzweil? Neem dan contact op met de ICT-coördinator: 
de heer Den Besten: s.denbesten@onc.unicoz.nl 
met een 'cc' naar de teamleiders onderbouw:
mevrouw Vink: m.vink@onc.unicoz.nl 
de heer Zwart: h.zwart@onc.unicoz.nl 

Serviceloket The Rent Company

Bij problemen met de laptop/Chromebook van The Rent Company kunnen leerlingen zich op dinsdag of vrijdag tussen 9.00 - 10.00 uur melden bij de heer Klapwijk of de heer Dos Santos Soares. Zij zijn aanwezig bij de balie op de afdeling Economie & Ondernemen.

Leerlingen moeten van tevoren het probleem aanmelden via www.easy4u.nl.

De laptop/Chromebook kan vervolgens ingeleverd worden bij de heer Klapwijk of de heer Dos Santos Soares en zij geven (zo nodig) een leenexemplaar mee aan de leerling. Leerling/ouder ontvangt bericht per e-mail wanneer de laptop/Chromebook weer opgehaald kan worden.

Zijn er vragen? Bel dan naar de klantenservice of mail naar de helpdesk van The Rent Company: 085 0036150, help@rentcompany.nl 
 

FAQ Chromebooks
Meer informatie over de Chromebooks
Bekijk dit filmpje over het gebruik van de laptop op ONC Clauslaan.

Social Media Protocol voor leerlingen