Ga naar de inhoud

Voor je (vervolg)studie en je toekomstige baan zijn rekenen en taal enorm belangrijk! We werken in alle lessen hard aan taal en rekenen. Op je rooster staan speciale taal- en rekenlessen en als het nodig is krijg je steunlessen. Zou je een hoger niveau willen doen, maar lukt dit niet vanwege taalachterstand? Dan kun je meedoen met Taalplus.

VMBO TOTAAL!

Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

talent-toaal

Talent TOTAAL

MASTERClass Kader

MASTERClass Kader

MAVO TOTAAL

MAVO TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

Mentor

Mentor

See You na school

SeeYou na school

Actief leren en veel doen!

Actief leren en veel doen!

LEERLINGENFILM vmbo totaal

ONC Clauslaan in 3 minuten