• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Vakantie


Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie   19-10-2020  t/m  23-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen  02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021    
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021