• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Masterclass Kader

De Masterclass Kader is voor leerlingen die de opleiding beroepsgericht kader volgen en misschien toch naar de mavo kunnen en willen. Zij volgen een programma op mavo-niveau.

We verwachten van de leerling dat hij of zij bereid is hard te werken en goed gemotiveerd is om de Masterclass Kader met succes te doorlopen.

In overleg met de basisschool en de ouders bekijken we of de leerling in de Masterclass Kader geplaatst wordt. De leerling kan meteen aan het begin van het jaar maar ook later aan dit programma beginnen