• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Praktische opdracht mens & maatschappij

Na de theorie over monniken en ridders, maken de leerlingen van klas 1 bij mens & maatschappij een infographic van een hofstelsel. Met deze praktische opdracht laten de leerlingen in de praktijk zien wat ze in theorie geleerd hebben. Zo weten ze nu dat het hofstelsel het domein van een heer was en uit twee stukken land bestond, één voor de boerderij van de heer en één voor de huisjes van de boeren. Op de infographic hebben de leerlingen ook landbouwgrond, bossen, een werkplaats, een kerk en een molen getekend. Een mooi voorbeeld van actief leren en veel doen.

 

 

< terug naar overzicht