• Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL

Reken en Taal TOTAAL

We werken in alle lessen hard aan taal en rekenen. Op je rooster staan speciale taal- en rekenlessen en als het nodig is krijg je steunlessen.

Taalplus

Zou je mavo of havo kunnen doen, maar lukt dit niet vanwege taalachterstand? Dan kun je meedoen met Taalplus.

NT2

Woon je nog geen twee jaar in Nederland? En heb je minder dan twee jaar Nederlands geleerd? Dan kom je in de NT2-klas.

Lees meer