• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
 • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
 • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
 • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
 • Mentor Mentor
 • SeeYou na school SeeYou na school

Schoolregels

Er komen dagelijks heel veel leerlingen bij ons op school. Het is daarom goed om te weten welke regels er gelden. Samen met onze leerlingen die in de leerlingenraad zitten, stellen we de schoolregels op.

Alle regels worden elk jaar aan de leerlingen bekend gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen deze regels kent.

Belangrijke regels zijn bijvoorbeeld:

 • Je volgt alle lessen en neemt deel aan de excursies.
 • Je zorgt dat je op tijd bent.
 • Je hebt altijd je schoolpas bij je.
 • Je mag een mobiele telefoon alleen gebruiken in de door de school aangewezen ruimten en in de lessen op aanwijzing van de docent. Verder berg je je mobiel op in je garderobekastje.
 • Je houdt je aan de regels in het protocol sociale media. Het protocol staat op onze website.
 • Je maakt geen filmpjes van situaties die leerlingen of medewerkers kunnen schaden.
 • Je draagt op de unit geen jas of hoofddeksel (met uitzondering van hoofddeksels in geval van een medische of religieuze reden). Je bergt deze op in je garderobekastje.
 • Als je je mobiel, jas of hoofddeksel niet in je garderobekastje opbergt, is de school niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal.
 • Je eet en drinkt niet tijdens de lessen en je kauwt geen kauwgum tijdens de lessen.
 • Tijdens de praktijklessen en de lessen l.o. zijn er verplichte kledingvoorschriften. Je draagt geen accessoires die de veiligheid of hygiëne in gevaar brengen. Je draagt geen sieraden tijdens de sportlessen.
 • Tijdens tussenuren en in de pauzes blijf je niet in de gangen of trappenhuizen.
 • Als je van de unit wordt gestuurd, meld je je bij de teamleider of unitcoördinator.
 • We zijn een alcohol- en drugsvrije school. We kunnen hierop controleren. Onder drugsgebruik verstaan wij ook het gebruik van snus. Als je drugs verhandelt of uitdeelt, word je van school verwijderd.
 • Je hebt geen vuur- of steekwapens of andere voorwerpen waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht aan anderen bij je.
 • Je rookt niet in het schoolgebouw, op het schoolterrein en voor de ingangen van het schoolterrein.
 • Je gebruikt de lift alleen als je hiervoor een liftpasje hebt.
 • Je rijdt niet op een brommer of scooter met ingeschakelde motor op het schoolterrein.
 • Je hebt geen vuurwerk bij je.

Verder geldt uiteraard dat iedereen respect heeft voor elkaar en voor elkaars materialen en dat we samen de school netjes houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut. 

Leerlingenstatuut

Schorsen en verwijderen

Als er sprake is van ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij ertoe besluiten om een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

Protocol schorsen en verwijderen van een leerling