• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

MAVO

De mavo (vmbo-tl) staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Het is een vierjarige opleiding en zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo. 

Brugperiode

De leerlingen komen eerst in de tweejarige brugperiode, de onderbouw. We leren onze leerlingen in deze twee jaar goed kennen. We weten waar hun interesses, sterke en zwakke kanten liggen.  

In de brugperiode is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school. In het eerste en tweede leerjaar volgt iedere leerling dezelfde vakken. 

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben, zoals zelfstandig werken en samenwerken. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect.

Na deze twee jaar zijn onze leerlingen goed voorbereid op het competentiegerichte onderwijs in de bovenbouw. Op grond van de resultaten en adviezen van de docenten, bepalen we in welke leerweg de leerling in leerjaar drie geplaatst wordt. Leerlingen die naar de derde klas van de havo gaan, vervolgen hun opleiding op de Parkdreef.

Bovenbouw

In leerjaar 3 begint de bovenbouw van de mavo. Deze opleiding is nog niet gericht op een bepaald beroep. De leerling krijgt voor het grootste gedeelte algemene vakken en doet in tenminste zes vakken examen.

In de derde en vierde klas zijn er verplichte vakken en keuzevakken. De leerlingen worden breed opgeleid. Ze kunnen hun vakkenpakket zodanig samenstellen dat er ruime keus blijft voor vervolgopleidingen. 

Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en middenkaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 en 4) en soms ook naar de havo mogelijk.