• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Brieven aan ouders

VCA examen leerlingen techniek

Informatie laatste weken

Werkweek leerjaar 2 vmbo

Efteling - leerjaar 3 Economie

Excursie NEMO en rondvaart Amsterdam; leerjaar 1 vmbo en NT2

Rooster rekentoets juni 2017

Informatieavond werken met chromebook

Eindejaarssportdag

Super7dagen

Lentefeest 24 mei 2017 - uitnodiging leerlingen leerjaar 1 t/m 3

Lentefeest 24 mei 2017 - uitnodiging examenleerlingen

Rooster digitale examens KBL

Rooster digitale examens BBL en LWT

Uitgaansdag Zorg & Welzijn

Examenrooster 2017 Mavo

My Talent; leerjaar 1 en 2 vmbo/lwoo

Uitgaansdag 3 en 4 Mavo

Survival dag leerlingen Kt4 en Bt4

CSPE Handel & Administratie

CSPE Handel & Verkoop

CSPE Zorg & Welzijn

Excursie Rotterdam, leerjaar 2 lwoo

Rooster CSPE - KBL Zorg & Welzijn breed

Rooster CSPE - BBL/LWT Zorg & Welzijn breed

Rooster CSPE - BBL/LWT Techniek Breed

VMBO-on-stage Doe Dag; leerjaar 2 en 3 mavo

Rooster CSPE - KBL Techniek Breed

Super8dag en roosterwijzigingen

Excursie Spots on Jobs; leerjaar 3 Techniek

Excursie Spots on Jobs; leerjaar 4 Z&W

Kerstbal 2016

Informatie excursie Londen 14 t/m 16 december 2016

Rekentoets leerjaar 4

Rekentoets leerjaar 3

Belangrijke data examenleerlingen Mavo

Belangrijke data examenleerlingen Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

Zoetermeerse scholenmarkt

Werkweek 2017-2018

Bezoek StudieBeurs West; derde leerjaar Economie

Bezoek Kerstmarkt in Antwerpen; leerlingen unit Economie

Excursie Bedrijfsvakopleidingen

Super8dagen

VCA training en certificering

Voorlichting Zorg & Welzijn leerjaar 5

Prinsjesdag - NT2

Kennismakingsavond Techniek leerjaar 5 BBL

Kennismakingsavond Techniek leerjaar 4 BBL

Kennismakingsavond Techniek leerjaar 4 KBL

Kennismakingsavond Techniek leerjaar 3

Kennismakingsavond NT 2 klas

Voorlichtingsavond leerjaar 2 vmbo

Kennismakingsavond leerjaar 1 vmbo

Kennismakingsavond leerjaar 3 en 4 Theoretische Leerweg

Kennismakingsavond leerjaar 3, 4 en 5 Economie

Kennismakingsavond leerjaar 3, 4 en 5 Z&W

Kennismakingsavond leerjaar 1 en 2 Lwoo

Introductiedagen leerjaar 1 en 2 lwoo

Introductiedagen leerjaar 1 vmbo

Checklist werkweek leerjaar 2

Werkweek leerjaar 2