• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
 • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
 • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
 • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
 • Mentor Mentor
 • SeeYou na school SeeYou na school

BASIS

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kunnen leerlingen kiezen als ze heel praktisch ingesteld zijn.

Brugperiode

De leerlingen komen eerst in de tweejarige brugperiode, de onderbouw. We leren onze leerlingen in deze twee jaar goed kennen. We weten waar hun interesses, sterke en zwakke kanten liggen.  

In de brugperiode is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school. In het eerste en tweede leerjaar volgt iedere leerling dezelfde vakken. 

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben, zoals zelfstandig werken en samenwerken. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect.

Na deze twee jaar zijn onze leerlingen goed voorbereid op het competentiegerichte onderwijs in de bovenbouw. Op grond van de resultaten en adviezen van de docenten, bepalen we in welke leerweg de leerling in leerjaar drie geplaatst wordt. Leerlingen die naar de derde klas van de havo gaan, vervolgen hun opleiding op de Parkdreef.

Sectoren en units

De leerlingen hebben de keuze uit drie sectoren. deze sectoren bestaan weer uit verschillende units:

 • Zorg en Welzijn Breed: Uiterlijke Verzorging, Verzorging, Sport & Bewegen
 • Economie: Handel & Administratie, Handel & Verkoop
 • Techniek Breed

Profielen

Vanaf het schooljaar 2016-2017 werken we met profielen. De leerling kiest aan het eind van leerjaar 2 een van de profielen:

 • Zorg en Welzijn
 • Economie en Ondernemen
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Bouwen, Wonen en Interieur

Voor het profielvak doen de leerlingen een centraal praktijkexamen en een schoolexamen. Daarnaast kiezen de leerlingen 4 keuzevakken. Dit kunnen keuzevakken zijn ter verdieping van het gekozen profiel of juist keuzevakken uit andere profielen. Voor deze keuzevakken doet de leerling alleen het schoolexamen.

Praktijklessen

Een leerling leert vooral door te doen. Daarom krijgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 praktijklessen op de 'echte' werkplekken in de school. Vanaf het derde leerjaar ook buiten de school. Ze ontwikkelen op deze manier vaardigheden die belangrijk zijn voor de gekozen beroepsrichting. 

Leerwerktraject

Leerlingen kunnen in de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf. Het wordt aangeboden binnen alle sectoren en leidt op tot een volwaardig bbl-diploma.