• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Teamleiders

De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en -begeleiding op hun unit. Verder zijn zij eindverantwoordelijk voor de absentiecontrole en het meldpunt voor leerlingen. De teamleiders zijn:

Onderbouw incl. lwoo:  de heer J.W. Hartmann  j.hartmann@onc.unicoz.nl 
  de heer E. Kreuning e.kreuning@onc.unicoz.nl
  mevrouw M.M. Vink m.vink@onc.unicoz.nl
Zorg en Welzijn breed: de heer J.A. de Jong ja.dejong@onc.unicoz.nl
Techniek en NT2 de heer N. Regts n.regts@onc.unicoz.nl
Economie: de heer H.J.M. Castelein h.castelein@onc.unicoz.nl
Mavo: de heer E. Kreuning e.kreuning@onc.unicoz.nl