• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Studiebegeleiding

In het eerste jaar geven we veel aandacht aan het leren leren: de leerling leert hoe hij of zij het beste het werk kan plannen en de lesstof kan leren.

Voor leerlingen die moeite hebben met lezen (dyslexie) of rekenen (dyscalculie) is er remedial teaching en voor alle leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden we steunlessen en extra hulp bij het leren en studeren aan.

Het studeren en plannen krijgen in de bovenbouw nog steeds veel aandacht. Zo raakt de leerling steeds meer thuis in de manier van studeren die in het vervolgonderwijs noodzakelijk is.