• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling een profiel. We bieden vier verschillende profielen aan:

  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Techniek: Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
  • Techniek: Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn, hieronder valt ook Sport & Bewegen

Elk profiel heeft 4 verplichte profielvakken (modulen). Voor deze vakken doet de leerling een schoolexamen en een centraal praktijkexamen.

Daarnaast kiest elke leerling 4 keuzevakken. Verplicht één keuzevak uit het eigen profiel en drie keuzevakken uit het gekozen profiel of juist uit andere profielen. Zo kan de leerling een pakket samenstellen dat écht gericht is op zijn of haar interesse en toekomst. Voor de keuzevakken doet de leerling alleen het schoolexamen

Natuurlijk helpen we de leerlingen bij hun keuze. Bij elk vak komen vragen aan de orde als: Wat wil je en wat kun je?