• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. 

ONC Clauslaan maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam). De scholen binnen Regsam hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het onderwijsondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is. 

Ondersteuningsprofiel ONC Clauslaan