• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Organisatie

Binnen onze school streven we naar kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams.

Een onderwijsteam bestaat uit een beperkte groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen op een unit. De teamleider geeft leiding aan de onderwijsteams.