• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Mentor en onderwijsteams

Iedere leerling in de onderbouw heeft een eigen mentor. Hij of zij volgt precies hoe het met de resultaten en het welbevinden van de leerling gaat en is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders.

De mentor vangt de leerling op met (studie)moeilijkheden, is verantwoordelijk voor de absentiecontrole en verzorgt de rapporten.

Begeleidingsuren (mentoruren)

Ieder leerjaar kent begeleidingsuren. Naast gesprekken over de studievoortgang, schenkt de mentor aandacht aan het aanleren van allerlei sociale vaardigheden en studievaardigheden zoals: hoe ga je met elkaar om (luisteren, zelfvertrouwen, conflicten oplossen, groepsdruk) en hoe kun je het beste leren. In leerjaar 1 en 2 begint elke dag met een contact met de mentor. In de bovenbouw is dit drie tot vijf keer per week.

Onderwijsteams

Binnen onze school streven we naar kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams: een beperkte groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen op een unit. 

De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en -begeleiding op hun unit. Verder zijn zij eindverantwoordelijk voor de absentiecontrole en het meldpunt voor leerlingen. Op elke unit is een unitcoördinator aanwezig voor de leerlingen. Hij/zij ondersteunt de mentor en/of de teamleider.

De teamleiders zijn:

Onderbouw incl. lwoo mevrouw M.M. Vink m.vink@onc.unicoz.nl
  de heer H. Zwart h.zwart@onc.unicoz.nl
Zorg & Welzijn en NT2 mevrouw G. Pultoo g.pultoo@onc.unicoz.nl
Techniek de heer H.J.M. Castelein  h.castelein@onc.unicoz.nl
Economie & Ondernemen   de heer H.J.M. Castelein h.castelein@onc.unicoz.nl
Mavo: de heer E. Kreuning e.kreuning@onc.unicoz.nl