• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

LWOO

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding en aandacht nodig hebben om het diploma te behalen.

Leerlingen die een beschikking hebben van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) voor het lwoo kunnen worden geplaatst op de: 

  • unit Lwoo, indien er sprake is van leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek
  • unit Onderbouw met extra ondersteuning

De kenmerken van het leerwegondersteunend onderwijs zijn:

  • kleine lesgroepen (lwoo)
  • een eigen didactische en pedagogische aanpak, veel structuur en aandacht
  • intensieve begeleiding

In de aparte lwoo-unit voor de onderbouw worden alle leerwegen (bbl, kbl en mavo) aangeboden. In deze unit geeft een vast kernteam van zo'n 12 docenten les aan de leerlingen van klas 1 en 2 van het lwoo. In de bovenbouw hebben de leerlingen geen aparte unit maar krijgen zij zorg op maat aangeboden.