• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

LWOO

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding en aandacht nodig hebben om het diploma te behalen.

Leerlingen met een lwoo-beschikking van het samenwerkingsverband, kunnen geplaatst worden op:

  • de unit Lwoo, in een homogene groep (alleen lwoo-leerlingen)
  • de unit Onderbouw, in een heterogene groep (leerlingen met en zonder lwoo)

De kenmerken van het leerwegondersteunend onderwijs zijn:

  • kleine lesgroepen (lwoo)
  • een eigen didactische en pedagogische aanpak, veel structuur en aandacht
  • intensieve begeleiding

In de aparte lwoo-unit voor de onderbouw worden alle leerwegen (bbl, kbl en mavo) aangeboden. In deze unit geeft een vast kernteam van zo'n 12 docenten les aan de leerlingen van klas 1 en 2 van het lwoo. In de bovenbouw hebben de lwoo-leerlingen geen aparte unit maar krijgen zij zorg op maat aangeboden.