• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

LOB

In leerjaar 1 en 2 besteden we in verschillende lessen aandacht aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Zo krijgen de leerlingen een beeld van de verschillende mogelijkheden die er zijn om gericht een keuze te maken tussen de verschillende sectoren in de bovenbouw.

In leerjaar 1 en 2 oriënteert de leerling zich op alle sectoren. Tijdens deze lessen ervaart de leerling welke sector voor hem of haar het meest geschikt is.

Daarnaast zijn er in het schooljaar voor leerjaar 1 en 2 verschillende dagen ingepland waarop leerlingen zich binnen de Loopbaan Oriëntatie in en buiten de school oriënteren op de verschillende beroepen. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 en van 3 mavo volgen praktische lessen op de verschillende bovenbouwunits.

Vmbo on stage

De tweedeklassers volgen daarnaast het tweedaagse Vmbo on stage. Tijdens een beursvloer maken de leerlingen in korte gesprekjes kennis met zo'n 200 beroepsbeoefenaren. Twee weken later, op de Doe Dag, proeven de leerlingen in de praktijk aan de werkdag van de beroepsbeoefenaren met wie zij een 'match' hebben gemaakt tijdens de beursvloer. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeeronstage.nl.

Aan het eind van leerjaar 2 weet de leerling welke sectoren er zijn, welke richting voor een bepaald beroep van belang is en heeft hij of zij een aantal basisvaardigheden voor de verschillende sectoren geoefend. De leerling kan een weloverwogen keuze maken.