• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Kwaliteit

Het ONC werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de school.

Wij doen dit onder andere door enquêtes te houden onder leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquêtes kunt u vinden op Scholen op de kaart. Op deze site vindt u nog veel meer gegevens over de school, zoals ons schoolplan, ons zorgplan en onze examenresultaten.

Examenresultaten

Wij zijn trots op onze examenkandidaten. De slagingspercentages van 2017 zijn:

  • Mavo (theoretische leerweg): 93%
  • Kaderberoepsgerichte leerweg: 94%
  • Basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject: 100%