• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Klankbordgroep

Naast de medezeggenschapsraad hebben wij op ONC Clauslaan een ouder-klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerjaren en vormt zo een belangrijke schakel tussen u en de school.

De leden komen vier keer per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei schoolzaken. Doel is om de schoolleiding op verzoek feedback te geven en te adviseren om zo de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren.

Daarnaast informeert de klankbordgroep bezoekers van informatiebijeenkomsten en het Open Huis over onze school.