• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Examen

Schoolexamen en centraal examen

Het schoolexamen (het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA), is het deel van het eindexamen dat in de bovenbouw wordt afgenomen. Aan het begin van de bovenbouw staat het boekje met alle eisen voor het schoolexamen op de website. De leerling bouwt voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen (schoolexamentoetsen), PO’s (praktische opdrachten, meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee.

Alle opleidingen worden afgesloten met een centraal examen. Cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen bepalen samen het eindcijfer en of de leerling geslaagd is of niet. 

 

PTA en PTO
 

Basis

Basis leerjaar 3 PTO PTA 2021-2022
Basis en kader leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Basis leerjaar 4 PTA 2021-2022
Basis en kader leerjaar 4 LOB, godsdienst en rekenen
Gewijzigd PTA maatschappijkunde
Bijlage bij het PTA - berekening SE-cijfer

Kader

Kader leerjaar 3 PTO PTA 2021-2022
Basis en kader leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Kader leerjaar 4 PTA 2021-2022
Basis en kader leerjaar 4 LOB, godsdienst en rekenen
Gewijzigd PTA maatschappijkunde
Bijlage bij het PTA - berekening SE-cijfer

Mavo

Mavo leerjaar 3 PTA 2021-2022
Mavo leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Mavo leerjaar 4 PTA 2021-2022
Mavo leerjaar 4 LOB, godsdienst en rekenen
Bijlage bij het PTA - berekening SE-cijfer

BWI en PIE (Techniek)

BWI 2020-2022 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
PIE 2020-2022 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
BWI en PIE 2020-2022 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken
BWI 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
PIE 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
BWI en PIE 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken

Economie en Ondernemen

E&O 2020-2022 PTA basis leerjaar 3 (en 4) profielvakken
E&O 2020-2022 PTA kader leerjaar 3 (en 4) profielvakken
E&O 2021-2022 PTA basis en kader leerjaar 4 keuzevakken
E&O 2021-2023 PTA basis leerjaar 3 (en 4) profielvakken
E&O 2021-2023 PTA kader leerjaar 3 (en 4) profielvakken

Zorg en Welzijn

Z&W 2020-2022 PTA basis leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2020-2022 PTA kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2020-2022 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken
Z&W 2021-2023 PTA basis leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2021-2023 PTA kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken

Examenreglement

Examenreglement basis en kader + toevoeging
Examenreglement mavo + toevoeging

Data schoolexamens en centrale examens

Data algemeen (beknopt)
Data basis en kader (uitgebreid)
Data mavo (uitgebreid)
Rooster digitale examens basis en kader
Mavo 1e tijdvak examenrooster 2022
Mavo 2e tijdvak examenrooster 2022

Belangrijke data

Belangrijke data voor examenleerlingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Belangrijke data voor examenleerlingen mavo


Leren voor het examen.nl 

Om leerlingen te ondersteunen bij het examen, is er het platform lerenvoorhetexamen.nl. Leerlingen vinden hier alle relevante informatie per vak, aangevuld met video's en oefenexamens. De materialen zijn kosteloos beschikbaar.

Mijneindexamen: alle informatie voor de centrale examens van 2022

Op de webapp mijneindexamen.nl staat alle informatie die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, het rooster en algemene info en regels voor het centraal examen 2022.

Eindexamensite

Op eindexamensite.nl kunnen leerlingen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht oefenen op onderwerp. Een mooi hulpmiddel bij de voorbereiding op het SE en CE.