• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Decaan

De decaan adviseert in samenwerking met de mentor de leerlingen bij hun keuze voor leerweg en sector, het vakkenpakket en de vervolgopleiding.

De decaan beschikt over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. Voor de leerlingen en ouders organiseert zij voorlichtingsavonden.

De decaan is mevrouw S.M. Dekker: s.dekker@onc.unicoz.nl.