• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Begeleiding en zorg

We willen dat elke leerling zijn of haar talenten kan ontplooien en tot de best haalbare prestaties kan komen. Een kind kan dit alleen als hij of zij goed begeleid wordt.

Naast leerlingbegeleiding, studie- en keuzebegeleiding is er binnen onze school veel aandacht voor specifieke zorg, zoals sociaal-emotionele begeleiding en begeleiding bij faalangst en dyslexie. De school heeft een Flexibel Zorg Advies Team (het FlexZAT) waarin alle deskundigheid is gebundeld: schoolmaatschappelijk werk, Jeugd- en Gezinshulp, Jeugd Gezondheidszorg, de begeleider onderwijs zorg vanuit het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, de coördinator sociale veiligheid en de zorgcoördinatoren. Hierdoor is de begeleiding goed op elkaar afgestemd.