• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Absent/ziek/te laat

Absentiebriefje

U kunt hier zelf het absentiebriefje voor ziek melden en verlof aanvragen downloaden en uitprinten.

Ziekmelden

Wanneer u uw kind ziek wilt melden, dan verzoeken wij u dat te doen:

  1. Direct en bij voorkeur in Magister. Dit kan in de browser (onc.magister.net) of via de app. Lees hier hoe u uw zoon of dochter ziek kunt melden via Magister.
  2. Door een e-mail te sturen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl.
  3. Door 's ochtends vóór 8.30 uur te bellen met het telefoonnummer van de school: 079 316 90 42.

Als de leerling onder schooltijd ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de teamleider.
Bij terugkomst op school, neemt de leerling een briefje van u mee waarop de reden en de duur van de afwezigheid zijn vermeld. Dit briefje kan uw kind afgeven bij de balie. U kunt dit ook mailen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl.
Is de leerling na het weekend nog steeds ziek, dan meldt u dit weer op maandag voor 8.30 uur.

Absent melden

Wanneer u uw kind absent wilt melden, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan de huisarts, de tandarts of orthodontist, dan kunt u een mail sturen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl of gebruikmaken van het absentiebriefje.

Wij verlenen alleen in bijzondere gevallen buitengewoon (vakantie)verlof aan de leerling. U moet dit verlof vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen bij de teamleider aanvragen. 

Te laat en verzuim

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie waar zij een toegangsbewijs voor de les ontvangen. Hij of zij moet zich de volgende dag om 7.30 uur melden. Als een leerling zonder melding afwezig is, krijgt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk bericht. Bij herhaaldelijk verzuim schakelen we de ambtenaar leerplicht in.