• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Absent/ziek/te laat

Absentiebriefje

U kunt hier zelf het absentiebriefje voor ziek melden en verlof aanvragen downloaden en uitprinten.

Ziek melden

Als een leerling ziek is, meldt u dit telefonisch voor 8.30 uur aan de administratie via telefoonnummer: 079 316 90 42.
Als de leerling onder schooltijd ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de teamleider. Bij terugkomst op school, neemt de leerling een briefje van u mee waarop de reden en de duur van de afwezigheid zijn vermeld. Is de leerling na het weekend nog steeds ziek, dan meldt u dit weer telefonisch op maandag voor 8.30 uur.

Verlof aanvragen

Afspraken bij de huisarts, tandarts e.d. willen we schriftelijk van u vernemen. U gebruikt hiervoor het absentiebriefje. Wij verlenen alleen in bijzondere gevallen buitengewoon (vakantie)verlof aan de leerling. U moet dit verlof vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen bij de teamleider aanvragen. 

Te laat en verzuim

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie waar zij een toegangsbewijs voor de les ontvangen. Hij of zij moet zich de volgende dag om 7.30 uur melden. Als een leerling zonder melding afwezig is, krijgt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk bericht. Bij herhaaldelijk verzuim schakelen we de ambtenaar leerplicht in.