• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Zwemles voor leerlingen NT2

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn ook de zwemlessen voor onze NT2-groep weer van start gegaan. Zwemonderwijs is voor het ONC een belangrijk onderdeel van het NT2-programma.

Voor leerlingen die nieuw zijn in Nederland en het Nederlands nog niet beheersen, is bij ons op school een NT2-klas ingericht. Doel is de leerlingen in een zo kort mogelijke periode voldoende Nederlands te leren, waarna zij kunnen instromen in het reguliere onderwijs. 

Naast het vak Nederlands, volgen de leerlingen ook andere vakken: rekenen en wiskunde, Engels, sport, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur en Mens, Kunst en Cultuur. Ze krijgen verkeers- en fietslessen en dus ook zwemlessen. Op naar het zwemdiploma!

< terug naar overzicht