• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling een profiel. We bieden vier verschillende profielen aan:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie en Ondernemen
  • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Elk profiel heeft 4 verplichte moduuldelen. Leerlingen doen deze in leerjaar 3. In leerjaar 4 wordt dit afgesloten met het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE). 

Daarnaast kiest elke leerling 4 keuzevakken die in leerjaar 4 worden afgesloten. Met de keuzevakken kan de leerling een pakket samenstellen dat écht gericht is op zijn of haar interesse en toekomst. Deze keuzevakken worden afgesloten als schoolexamen.