• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Passend onderwijs

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft daarom een zorgplicht. Dat betekent dat een school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek.

ONC Clauslaan maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. De scholen binnen dit verband hebben afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is.

Onze school biedt verschillende vormen van extra ondersteuning aan. Deze staan in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).