• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Kwaliteit

ONC Clauslaan werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de school.

Wij doen dit onder andere door enquêtes te houden onder leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquêtes kunt u vinden op Scholen op de kaart. Op deze site vindt u nog veel meer gegevens over de school, zoals ons schoolplan, ons zorgplan en onze examenresultaten.

Slagingspercentages

Wij zijn trots op onze examenresultaten. Onze slagingspercentages van 2022 zijn:

  • Mavo (theoretische leerweg): 100%
  • Kaderberoepsgerichte leerweg: 100%
  • Basisberoepsgerichte leerweg: 99%

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de inspectie bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl of telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). De inspecteur belast met toezicht op onze school is mevrouw K. Plantinga.