• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Dyslexie

Dyslectische leerlingen worden bij ons op school goed begeleid. We bekijken samen welke hulp de leerling nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld extra tijd zijn bij proefwerken of ict-ondersteuning.

De leerlingen worden op een faciliteitenlijst geplaatst, zodat alle docenten over de juiste informatie beschikken. Elk jaar bespreken we met de leerlingen of alles nog naar wens verloopt of dat er andere steun gewenst is.

Alinea

Leerlingen die grote problemen hebben met technisch lezen - en een officiële dyslexieverklaring hebben - kunnen in aanmerking komen voor het programma Alinea. Na ontvangst van het (diagnostisch) onderzoeksverslag dyslexie, bepaalt de school in samenwerking met het Samenwerkingsverband Zoetermeer of een leerling gebruik kan maken van het programma. Meer informatie kunt u vragen aan onze zorgcoördinatoren: